•  
  •  
  •  
  •  
 

صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران

اطلاعات کلی
  زمینه فعالیت :

الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمايي صنوف. ب- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزش و تشکيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها. ج – اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت. د- نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن. هـ - تأييد، انتخابات و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيئتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانوني معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد. و – اجراي مصوبات هيئت عالي نظارت و کميسيون نظارت. ز – نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجعه ذيربط وضع مي شود. همچنين همکاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات. تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک مهن مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند. ح – رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها. ط – انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيئت رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيئت مديره اتحاديه ها. ي – پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت. ک – تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي. ل – جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به کميسيون نظارت جهت تصميم گيري. م – تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت ونوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت. ن – همکاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون. س – تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها. ع – درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي که توسط وزارت بازرگاني و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذيربط تهيه مي شود و به تصويب کميسيون نظارت مي رسد. ف – اجراي برنامه هاي عملي، آموزش و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي هاي هيئت مديره اتحاديهها با همکاري دستگاههاي دولتي ذيربط در چارچوب مقررات. ص – تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب. تبصره – کميسيون نظرات مکلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تائيد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفي خواهد بود. ق – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن. ر – ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است. تبصره 1- اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسئووليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف)، اين ماده، به هيئت رئيسه مجامع امور صنفي واگذار مي گردد. تبصره 2- مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3- مجامع امور صنفي مجازند براي تشکيل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري کشور اقدام کنند.

  نام مدیر عامل : عليرضا رآسي
  اعضای کلیدی : ###
###
###


خدمات و محصولات


کاتالوگ محصولات و خدمات
با انتخاب هریک از عناوین می توانید نسحه الکترونیکی کاتالوگ را دانلود نمائید :


برخی از مشتریان


گالری تصاویر
با کلیک، تصویر در سایز واقعی مشاهده نمائید.


اطلاعات تماس
  آدرس دفتر مرکزی : 0
  تلفن های تماس : 88461269
  دورنگار  : 88461228
  تلفن همراه : 88461251
  وب سایت اینترنتی : 0
  آدرس ایمیل : 0
فرم تماس
شما می توانید با تکمیل فرم زیر بصورت مستقیم با ما در ارتباط باشید.

  نام و نام خانوادگی :
  پست الکترونیکی :
  تلفن تماس :


تقویم نمایشگاهی
 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ دوم دي الی ۱۳۹۴ پنجم دي
دومين نمايشگاه بين المللي كيف، كفش، چرم و صنايع وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ ششم آذر الی ۱۳۹۴ نهم آذر
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ ششم دي الی ۱۳۹۳ دهم دي
اولين نمايشگاه بين المللي چرم ،پوست و صنايع وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ بيست و ششم آبان الی ۱۳۹۳ بيست و نهم آبان
بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وماشین آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۲ بيست و هشتم آذر الی ۱۳۹۲ اول دي
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ،بسته بندی وماشین آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ بيست و نهم آذر الی ۱۳۹۱ دوم دي
هجدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ،بسته بندي و ماشين آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ بيست و هشتم آذر الی ۱۳۹۰ اول دي
سومین نمایشگاه بین المللی طلا،جواهر،نقره،ساعت و صنایع وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۸۹ سوم دي الی ۱۳۸۹ ششم دي
هفدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۸۹ بيست و دوم شهريور الی ۱۳۸۹ بيست و پنجم شهريور


ثبت نام آنلاین نمایشگاه - درخواست مشارکت
  تقویم نمایشگاهی :
  نام موسسه : < به فارسی
  نام موسسه : < به انگلیسی
  آدرس :
  تلفن :
  دورنگار :
  پست الکترونی :
  وب سایت :
  نام مدیر عامل : تلفن همراه :
  نام مسئول غرفه : تلفن همراه :
  زمینه فعالیت :
  نـــوع فعالیت : نحوه مشارکت :
  نوع غرفه : متراژ درخواستی

:

متر مربع
  توضیحات :
  اسناد و مدارک مرتبط :  دانلود فرم های ثبت نام  |  مشاهده شرایط ثبت نام
  خدمات تکمیلی :

 

اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت فوق با اطلاع کامل و پذیرش مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه تدوین شده از سوی برگزار کننده نسبت به ثبت نام اقدام می نمائیم. نمائیم.