09197180206  
شناسه : رمز عبور :
 

 


فروشگاه محصولات و کتابهای نمایشگاهی
کتابهای نمایشگاهی خود را از اینجا تهیه كنيد .
http://shop.ariafair.com

عبارت مورد نظر را جهت جستجو وارد نمائید :

 

 
 
 
   

مشاوره امور نمایشگاهی

ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی ،تدوین برنامه زمانبندی قبل از برپایی نمایشگاه ، ایام برگزاری و زمان جمع آوری و خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی ازجمله خدمات بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران می باشد.

از دیگر خدمات مشاوره می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه قوانین و مقررات ارزی و ریالی و توجیه نمودن مشارکت کنندگان
- تنظیم صورت جلسه های نمایشگاهی
- معرفی و بکارگیری مدیران سالن های نمایشگاهی
- تدوین شرح وظایف مدیران سالن ها.
- تنظیم برنامه زمانبندی خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی و تخلیه سالن های تحت پوشش.
- نظارت بر امر تخلیه سالن ها و خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی و تخلیه کامل سالن از تجهیزات به منظور تحویل سالن به شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی